-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา

รหัสโรงเรียน : 210824

เขตการศึกษา : สพม.เขต 12

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 105 – ควนเกย ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80130

โทรศัพท์ : 075449296

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา

-- advertisement --