-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ

รหัสโรงเรียน : 210828

เขตการศึกษา : สพม.เขต 12

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านนายดอน – ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช 80120

โทรศัพท์ : 075-476663

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ

-- advertisement --