-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

รหัสโรงเรียน : 210786

เขตการศึกษา : สพม.เขต 12

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 137 – ไสหร้า ฉวาง นครศรีธรรมราช 80150

โทรศัพท์ : 075481169

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

-- advertisement --