-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์

รหัสโรงเรียน : 340268

เขตการศึกษา : สพม.เขต 12

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 186 – สมหวัง กงหรา พัทลุง 93000

โทรศัพท์ : 074605236

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์

-- advertisement --