-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 210797

เขตการศึกษา : สพม.เขต 12

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 999 จันทรานนท์วิถี ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180

โทรศัพท์ : 075381366

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร

-- advertisement --