-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชะอวด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชะอวด

รหัสโรงเรียน : 210796

เขตการศึกษา : สพม.เขต 12

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 888 – ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180

โทรศัพท์ : 075381377

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชะอวด

-- advertisement --