-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล

รหัสโรงเรียน : 210847

เขตการศึกษา : สพม.เขต 12

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 351 นครศรีฯ-บ้านส้อง ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250

โทรศัพท์ : 075755554

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล

-- advertisement --