-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนทรายขาววิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนทรายขาววิทยา

รหัสโรงเรียน : 210836

เขตการศึกษา : สพม.เขต 12

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 41 นครศรีฯ-สงขลา ทรายขาว หัวไทร นครศรีธรรมราช 80170

โทรศัพท์ : 075766536

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนทรายขาววิทยา

-- advertisement --