-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนทุ่งสงวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนทุ่งสงวิทยา

รหัสโรงเรียน : 210806

เขตการศึกษา : สพม.เขต 12

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 105/1 – ควนกรด ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110

โทรศัพท์ : 075 -757052

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนทุ่งสงวิทยา

-- advertisement --