-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์

รหัสโรงเรียน : 210807

เขตการศึกษา : สพม.เขต 12

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 45 – เขาขาว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110

โทรศัพท์ : 075-757569

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์

-- advertisement --