-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนทุ่งสง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนทุ่งสง

รหัสโรงเรียน : 210804

เขตการศึกษา : สพม.เขต 12

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 44 ท่งสง-นครศรีธรรมราช ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110

โทรศัพท์ : 075-773152

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนทุ่งสง

-- advertisement --