-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ

รหัสโรงเรียน : 210780

เขตการศึกษา : สพม.เขต 12

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 119 วัดโบสถ์ ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ : 075446891

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ

-- advertisement --