-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์

รหัสโรงเรียน : 210835

เขตการศึกษา : สพม.เขต 12

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 62 – บางนบ หัวไทร นครศรีธรรมราช 80170

โทรศัพท์ : 075766071

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์

-- advertisement --