-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา

รหัสโรงเรียน : 210791

เขตการศึกษา : สพม.เขต 12

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 65 – ควนกลาง พิปูน นครศรีธรรมราช 80270

โทรศัพท์ : 075-483204

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนางเอื้อยวิทยา

-- advertisement --