-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 340286

เขตการศึกษา : สพม.เขต 12

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 4 4138 โคกสัก บางแก้ว พัทลุง 93140

โทรศัพท์ : 074697164

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม

-- advertisement --