-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนประชาบำรุง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนประชาบำรุง

รหัสโรงเรียน : 340272

เขตการศึกษา : สพม.เขต 12

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 18/1-18/5 ป่าบอน-บ้านพูด ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 93160

โทรศัพท์ : 074-610274

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนประชาบำรุง

-- advertisement --