-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนปัญญาวุธ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนปัญญาวุธ

รหัสโรงเรียน : 340278

เขตการศึกษา : สพม.เขต 12

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 151 – แพรกหา ควนขนุน พัทลุง 93110

โทรศัพท์ : 074643209

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนปัญญาวุธ

-- advertisement --