-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนปากพนัง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนปากพนัง

รหัสโรงเรียน : 210818

เขตการศึกษา : สพม.เขต 12

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 027 ชายทะเล ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80140

โทรศัพท์ : 075-517186

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนปากพนัง

-- advertisement --