โลโก้โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี

รหัสโรงเรียน : 340263

เขตการศึกษา : สพม.เขต 12

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 104 ปรางค์ชัย ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง 93000

โทรศัพท์ : 074840960

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี