-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์

รหัสโรงเรียน : 210844

เขตการศึกษา : สพม.เขต 12

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 103 0 นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ : 075378181

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์

-- advertisement --