โลโก้โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 340262

เขตการศึกษา : สพม.เขต 12

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 100 – ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง 93000

โทรศัพท์ : 074 740840

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม