-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพัทลุง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพัทลุง

รหัสโรงเรียน : 340260

เขตการศึกษา : สพม.เขต 12

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 270 ราเมศวร์ คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง 93000

โทรศัพท์ : 074-613022

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพัทลุง

-- advertisement --