โลโก้โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ

รหัสโรงเรียน : 210790

เขตการศึกษา : สพม.เขต 12

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 125 พิปูน-บ้านส้อง เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 80270

โทรศัพท์ : 075499114

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ