-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

รหัสโรงเรียน : 210822

เขตการศึกษา : สพม.เขต 12

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 758 เพชรเกษม 7 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80130

โทรศัพท์ : 0-7544-9104

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

-- advertisement --