-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์

รหัสโรงเรียน : 210789

เขตการศึกษา : สพม.เขต 12

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 155 – ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช 80250

โทรศัพท์ : 0-7546-6094

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์

-- advertisement --