-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวชิรธรรมสถิต

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวชิรธรรมสถิต

รหัสโรงเรียน : 340265

เขตการศึกษา : สพม.เขต 12

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 148 โคกคีรี-ควนปอม ตำนาน เมืองพัทลุง พัทลุง 93000

โทรศัพท์ : 074603177

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวชิรธรรมสถิต

-- advertisement --