-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 340283

เขตการศึกษา : สพม.เขต 12

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 32 ควนขนุน-เขาปู่ เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง 93190

โทรศัพท์ : 074689082

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม

-- advertisement --