-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสตรีทุ่งสง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสตรีทุ่งสง

รหัสโรงเรียน : 210805

เขตการศึกษา : สพม.เขต 12

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 24 ทุ่งสง-สุราษฎร์ธานี ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110

โทรศัพท์ : 075411348

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสตรีทุ่งสง

-- advertisement --