-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสตรีปากพนัง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสตรีปากพนัง

รหัสโรงเรียน : 210819

เขตการศึกษา : สพม.เขต 12

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 066 ประชาวัฒนา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80140

โทรศัพท์ : 075517215

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสตรีปากพนัง

-- advertisement --