-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

รหัสโรงเรียน : 210784

เขตการศึกษา : สพม.เขต 12

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 109 กระโรม กำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช 80230

โทรศัพท์ : 075374794

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

-- advertisement --