-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 340270

เขตการศึกษา : สพม.เขต 12

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 223 – หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง 93130

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม

-- advertisement --