-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 210821

เขตการศึกษา : สพม.เขต 12

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 22 – ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80140

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม

-- advertisement --