-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอุดมวิทยายน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอุดมวิทยายน

รหัสโรงเรียน : 340275

เขตการศึกษา : สพม.เขต 12

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 46 – ปันแต ควนขนุน พัทลุง 93110

โทรศัพท์ : 074672676

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอุดมวิทยายน

-- advertisement --