-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเขาพังไกร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเขาพังไกร

รหัสโรงเรียน : 210837

เขตการศึกษา : สพม.เขต 12

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 100/1 – เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช 80170

โทรศัพท์ : 075470189

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเขาพังไกร

-- advertisement --