-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

รหัสโรงเรียน : 210774

เขตการศึกษา : สพม.เขต 12

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 159 นาพรุ-ท่าแพ โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ : 075-447004

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

-- advertisement --