-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 210816

เขตการศึกษา : สพม.เขต 12

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 17/6 ทุ่งใหญ่-ลำทับ กุแหระ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 80240

โทรศัพท์ : 075-354063

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม

-- advertisement --