-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเสาธงวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเสาธงวิทยา

รหัสโรงเรียน : 210825

เขตการศึกษา : สพม.เขต 12

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านสระพัง สระพัง – คลองใหม่ เสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80350

โทรศัพท์ : 075373459

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเสาธงวิทยา

-- advertisement --