-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์

รหัสโรงเรียน : 210802

เขตการศึกษา : สพม.เขต 12

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 26 นครฯ – ท่าศาลา โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์ : 075445328

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์

-- advertisement --