-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโยธินบำรุง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโยธินบำรุง

รหัสโรงเรียน : 210778

เขตการศึกษา : สพม.เขต 12

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 283 เสณาณรงค์ ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ : 075313271

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโยธินบำรุง

-- advertisement --