-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโศภนคณาภรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโศภนคณาภรณ์

รหัสโรงเรียน : 210820

เขตการศึกษา : สพม.เขต 12

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 84 – เกาะทวด ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80330

โทรศัพท์ : 075384284

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโศภนคณาภรณ์

-- advertisement --