-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา

รหัสโรงเรียน : 140337

เขตการศึกษา : สพม.เขต 13

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 132 – บ่อน้ำร้อน กันตัง ตรัง 92110

โทรศัพท์ : 075290553

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา

-- advertisement --