-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์

รหัสโรงเรียน : 010243

เขตการศึกษา : สพม.เขต 13

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 207 เพชรเกษม คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่ 81120

โทรศัพท์ : 075-699-209

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์

-- advertisement --