-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา

รหัสโรงเรียน : 010244

เขตการศึกษา : สพม.เขต 13

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 392 เพชรเกษม คลองพน คลองท่อม กระบี่ 81170

โทรศัพท์ : 075641161

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา

-- advertisement --