-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์

รหัสโรงเรียน : 010242

เขตการศึกษา : สพม.เขต 13

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1 หัวหิน-ห้วยน้ำขาว คลองยาง เกาะลันตา กระบี่ 81120

โทรศัพท์ : 075652517

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์

-- advertisement --