โลโก้โรงเรียนคันธพิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนคันธพิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 140343

เขตการศึกษา : สพม.เขต 13

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1 ท่าพญา-ทุ่งยาว ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง 92180

โทรศัพท์ : 075289900

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนคันธพิทยาคาร