-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนน้ำผุด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนน้ำผุด

รหัสโรงเรียน : 140332

เขตการศึกษา : สพม.เขต 13

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 125 – น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง 92000

โทรศัพท์ : 075259102

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนน้ำผุด

-- advertisement --