-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์

รหัสโรงเรียน : 140342

เขตการศึกษา : สพม.เขต 13

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 135 ตรัง-ปะเหลียน สุโสะ ปะเหลียน ตรัง 92120

โทรศัพท์ : 075288211

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์

-- advertisement --