-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

รหัสโรงเรียน : 140338

เขตการศึกษา : สพม.เขต 13

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 300 ตรัง-ปะเหลียน ย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง 92140

โทรศัพท์ : 075-281474

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

-- advertisement --