-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนรัษฎา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนรัษฎา

รหัสโรงเรียน : 140356

เขตการศึกษา : สพม.เขต 13

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 149 เทศบาล 5 คลองปาง รัษฎา ตรัง 92160

โทรศัพท์ : 075286045

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนรัษฎา

-- advertisement --