-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวังวิเศษ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวังวิเศษ

รหัสโรงเรียน : 140352

เขตการศึกษา : สพม.เขต 13

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 176/1 – เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 92220

โทรศัพท์ : 075270447

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวังวิเศษ

-- advertisement --